06-53530202        info@WESTFRIESLANDtuinhout.NL

Beschoeiingen


Er zijn verschillende redenen om te kiezen voor een beschoeiing, het meeste worden ze gebruikt om uw tuin op te hogen of als slootwal-beschoeiing. Om duurzaamheidsredenen worden beschoeiingen bij ons altijd gemaakt van hardhout (duurzaamheidsklasse 1).

Om de tuin op te hogen

Slootwal-beschoeiing